Witamy na er-ea.pl. Skontaktuj się z nami

Welcome to er-ea.pl/en. Contact with us

Willkommen zu er-ea.pl/de. Kontakt mit uns

O tym zaskakującym wyczynie mówi się u nas w firmie!

Nasz pracownik Rafał Godzwon znów osiągnął ogromny sukces!

Na pewno wszyscy pamiętamy ubiegłoroczny sukces naszego pracownika Rafała Godzwona, jaki osiągnął w Bratzel we Francji w Colmar Alzacja na zawodach Pucharu Świata w Ultra Triathlonie pięciokrotnego Ironman. Pan Rafał, przekraczając wszelkie bariery i pokonując swoje słabości, ukończył wówczas wyścig w czasie 86 godzin i niespełna 6 minut,  podczas którego pokonał dystans 19 km płynąc, 900 km jadąc na rowerze i 211 km biegnąc. Sam udział w zawodach wydaje się czymś niesamowitym, a pan Rafał ukończył je i zajął zaszczytne drugie miejsce na podium.

Wybitny sportowiec nie przestaje nas zadziwiać. W maju 2023 znów podjął się nadludzkiego wyzwania i wziął udział w Brasil Ultra Tri 2023 dziesięciokrotnego Ironman. Tym razem nasz pracownik zmierzył się z dystansem 38 km pływania, 1800 km jazdy na rowerze i 422 km biegu, który pokonał w 225 godzin, zapewniając sobie tym samym 3 miejsce na podium.

Dokonać tego mogą tylko najmocniejsi z mocnych, którym niewątpliwie jest nasz kolega. Podziwiamy jego ogromną determinację, zaangażowanie i siłę woli, dzięki którym po raz kolejny osiągnął to, co dla większości z nas jest nadludzkim wyczynem. Serdecznie gratulujemy panu Rafałowi, który ponownie utwierdził nas w przekonaniu, że jest wybitnym sportowcem i niezwykłym człowiekiem.

Opublikowany w: News

Sprzedaż / przetarg na cegły – glinokrzemianowa, kwasoodporna

Elporem i Elpoautomatyka Sp. z o.o. działając na mocy „Instrukcji ds. kwalifikowania, gospodarowania, ewidencjonowania środków trwałych i materiałów wielokrotnego użytku oraz ich likwidacji i sprzedaży”, ogłasza informację dot. przetargu na sprzedaż:

 1. Cegła glinokrzemianowa kwasoodporna KW-2 kształtka typ 1P6 – 4950 szt.
 2. Cegła glinokrzemianowa kwasoodporna KW-2- prostka typ „1” – 3060 szt.

Materiał pozostały po zrealizowanej inwestycji z 2016 r. odpowiednio zabezpieczony i przechowywany na terenie Enea Elektrowni Połaniec S.A.

Osoby/podmioty zainteresowane zakupem prosimy o złożenie oferty cenowej za sztukę/ilość drogą elektroniczną na adres sylwia.romanska@er-ea.pl, po uprzednim zapoznaniu się ze stanem faktycznym materiałów.

Przedmioty sprzedaży można obejrzeć w dniach od 01.03.2023-31.03.2023r.  w godz. 10:00-12:00 na placu Elektrobudowy w pobliżu budynku Y-5 na terenie Enea Elektrowni Połaniec S.A. po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Kontakt telefoniczny – p. Jerzy Żyła tel 728-390-270

Osoby/podmioty zainteresowane udziałem w przetargu zostaną poinformowane drogą elektroniczną o dalszych warunkach postępowania po 31.03.2023 r.

Komisja ds. sprzedaży

Operator maszyn skrawających: Tokarz

Wymagania:

 • Wykształcenie min. zawodowe,
 • Mile widziane doświadczenie zawodowe,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Dobra organizacja pracy, sumienność, dokładność, samodzielność oraz umiejętność podejmowania decyzji.

Zakres obowiązków:

 • Wykonywanie prac tokarskich, praca na maszynach konwencjonalnych zgodnie
  z planami produkcyjnymi,
 • Dobór narzędzi oraz parametrów skrawania,
 • Posługiwanie się narzędziami pomiarowymi: suwmiarką, mikrometrem,
 • Kontrola wykonanych detali.

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę, pełną wyzwań w firmie o stabilnej pozycji na rynku od 20 lat,
 • Umowę stałą o pracę na pełny etat,
 • Atrakcyjne wynagrodzenie,
 • Dobrą atmosferę w pracy,
 • Pełne wyzwań zadania dające możliwość zdobywanie szerokiego doświadczenia,
 • Szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe – m.in. możliwość zdobycia świadectwa kwalifikacyjnego eksploatacji, dozoru i innych szkoleń,
 • Możliwość dodatkowego ubezpieczenia grupowego,
 • Korzystanie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – m.in. talony świąteczne w formie pieniężnej, paczki mikołajkowe dla dzieci, możliwość skorzystania z kasy zapomogowo-pożyczkowej,
 • Zapomogi dla pracowników znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej do 30 000 zł,
 • Możliwość skorzystania z niskooprocentowanej pożyczki do 10 000 zł na cele mieszkaniowe,
 • Dofinansowanie do wypoczynku urlopowego oraz wczasów profilaktycznych,
 • Karnety na basen i siłownię.

Kandydaci mogą przesyłać CV na adres sekretariat@er-ea.pl, w tytule wiadomości proszę
wpisać „TOKARZ” lub kontaktować się telefonicznie 15 865 64-01

Informacja

Informacja o wpływie działalności, wykonywanej przez jednostkę organizacyjną, na zdrowie ludzi i na środowisko oraz o wielkości i składzie izotopowym uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z wykonywaniem tej działalności.  

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 32c Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo Atomowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1941 z późn. zm.) dalej „Prawo Atomowe”, Elporem i Elpoautomatyka Sp. z o.o., podaje następujące informacje dotyczące prowadzonej działalności:

 1. Działalność Elporem i Elpoautomatyka Sp. z o.o., związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, o której mowa w Art. 4 Prawa Atomowego, wykonywana jest na podstawie zezwoleń Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki: nr D-15074 i D-15051.
 2. Informacja o wpływie działalności Elporem i Elpoautomatyka Sp. z o.o., związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące, na zdrowie ludzi i na środowisko oraz wielkość i skład izotopowy uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska, w związku z wykonywaną działalnością w drugim półroczu 2021 roku oraz pierwszym półroczu 2022 roku.

Na podstawie pomiarów dawek indywidualnych i środowiskowych oraz wykonywanych obliczeń, nie stwierdzono przypadków przekroczenia dawek granicznych określonych w Załączniku nr 4 do Prawa Atomowego „DAWKI GRANICZNE PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO”, dla pracowników, uczniów, studentów i praktykantów oraz osób z ogółu ludności, przebywających na terenie i w otoczeniu jednostki organizacyjnej oraz w związku z działalnością, wykonywaną poza terenem jednostki organizacyjnej.

W ramach posiadanych zezwoleń, na działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, nie odprowadza się odpadów promieniotwórczych do środowiska na podstawie Art.52. Prawa Atomowego.

Na podstawie pomiarów emisji powierzchniowej z powierzchni roboczych, w miejscach stosowania i przechowywania zamkniętych źródeł promieniotwórczych, nie stwierdzono występowania nietrwałych (usuwalnych) skażeń promieniotwórczych, mogących powodować uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska.

Opublikowany w: News

Specjalista ds. Ofertowania

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe,
 • Mile widziane doświadczenia zawodowego związanego z przygotowywaniem kosztorysów i ofert,
 • Mile widziana umiejętność czytania schematów i dokumentacji technicznej, oraz obsługa programów kosztorysowych,
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (szczególnie MS Excel),
 • Bardzo dobre umiejętności interpersonalne i organizacyjne,
 • Zaangażowanie w pracę i realizowane projekty.

Zakres obowiązków:

 • Pozyskiwanie  zleceń i kontraktów na terenie Enea Elektrowni Połaniec S.A. oraz innych kraju i za granicą w zakresach będących przedmiotem działania i kompetencji  Spółki,
 • Poszukiwanie klientów  na usługi firmy i przygotowywanie ofert we współpracy z komórkami wykonawczymi  w poszczególnych branżach,
 • Opracowywanie analiz i weryfikacja dokumentacji przetargowej, zapisów SIWZ oraz dokumentacji projektowej,
 • Prowadzenie  analiz rynkowych i badań marketingowych oraz typowanie potencjalnych klientów,
 • Udział w negocjacjach,
 • Współpracę z zamawiającym, dostawcami i podwykonawcami,
 • Organizację pracy działu.

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę, pełną wyzwań w firmie o stabilnej pozycji na rynku od 20 lat,
 • Umowę stałą o pracę na pełny etat,
 • Atrakcyjne wynagrodzenie,
 • Dobrą atmosferę w pracy,
 • Pełne wyzwań zadania dające możliwość zdobywanie szerokiego doświadczenia,
 • Szkolenia podnoszenie kwalifikacjiKwalifikacje zawodowe pracowników wymagane do wykonywania pracy określonego rodzaju,
 • Możliwość dodatkowego ubezpieczenia grupowego,
 • Korzystanie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – m.in. talony świąteczne w formie pieniężnej, paczki mikołajkowe dla dzieci, możliwość skorzystania z kasy zapomogowo-pożyczkowej,
 • Zapomogi dla pracowników znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej do 30 000 zł,
 • Możliwość skorzystania z niskooprocentowanej pożyczki do 10 000 zł na cele mieszkaniowe,
 • Dofinansowanie do wypoczynku urlopowego oraz wczasów profilaktycznych,
 • Karnety na basen i siłownię.

Kandydaci mogą przesyłać CV na adres sekretariat@er-ea.pl, w tytule wiadomości proszę
wpisać „Specjalista ds. Ofertowania.” lub kontaktować się telefonicznie 15 865 64-01

Specjalista inżynier / student

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe lub studenci na ostatnim roku,
 • Wiedza z zakresu cieplno-mechanicznego,
 • Mile widziane doświadczenie,
 • Zdolności komunikacyjne i orientacja na realizację celów,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Dobra organizacja pracy, sumienność, dokładność, samodzielność oraz umiejętność podejmowania decyzji.

Zakres obowiązków:

 • Wykonywanie prac w zakresie montażu, remontów, modernizacji oraz budowy urządzeń   energetycznych,  
 • Sporządzanie harmonogramów i planów wykonywanych prac,
 • Rozliczenia materiałowe,
 • Przygotowanie dokumentacji odbiorowej i rozliczanie wykonywanie prac.

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę, pełną wyzwań w firmie o stabilnej pozycji na rynku od 20 lat,
 • Umowę stałą o pracę na pełny etat,
 • Atrakcyjne wynagrodzenie,
 • Dobrą atmosferę w pracy,
 • Pełne wyzwań zadania dające możliwość zdobywanie szerokiego doświadczenia,
 • Szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe – m.in. możliwość zdobycia świadectwa kwalifikacyjnego eksploatacji, dozoru i innych szkoleń,
 • Możliwość dodatkowego ubezpieczenia grupowego,
 • Korzystanie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – m.in. talony świąteczne w formie pieniężnej, paczki mikołajkowe dla dzieci, możliwość skorzystania z kasy zapomogowo-pożyczkowej,
 • Zapomogi dla pracowników znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej do 30 000 zł,
 • Możliwość skorzystania z niskooprocentowanej pożyczki do 10 000 zł na cele mieszkaniowe,
 • Dofinansowanie do wypoczynku urlopowego oraz wczasów profilaktycznych,
 • Karnety na basen i siłownię.

Kandydaci mogą przesyłać CV na adres sekretariat@er-ea.pl, w tytule wiadomości proszę
wpisać „Specjalista inżynier / student.” lub kontaktować się telefonicznie 15 865 64-01

Technik ds. cieplno-mechanicznych

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie kierunkowe,
 • Wiedza z zakresu cieplno-mechanicznego,
 • Mile widziane doświadczenie,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Zdolności komunikacyjne i orientacja na realizację celów,
 • Dobra organizacja pracy, sumienność, dokładność, samodzielność oraz umiejętność podejmowania decyzji.

Zakres obowiązków:

 • Wykonywanie prac w zakresie montażu, remontów, modernizacji oraz budowy urządzeń energetycznych i przemysłowych,
 • Współorganizacja pracy działu.

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę, pełną wyzwań w firmie o stabilnej pozycji na rynku od 20 lat,
 • Umowę stałą o pracę na pełny etat,
 • Atrakcyjne wynagrodzenie,
 • Dobrą atmosferę w pracy,
 • Pełne wyzwań zadania dające możliwość zdobywanie szerokiego doświadczenia,
 • Szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe – m.in. możliwość zdobycia świadectwa kwalifikacyjnego eksploatacji, dozoru i innych szkoleń,
 • Możliwość dodatkowego ubezpieczenia grupowego,
 • Korzystanie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – m.in. talony świąteczne w formie pieniężnej, paczki mikołajkowe dla dzieci, możliwość skorzystania z kasy zapomogowo-pożyczkowej,
 • Zapomogi dla pracowników znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej do 30 000 zł,
 • Możliwość skorzystania z niskooprocentowanej pożyczki do 10 000 zł na cele mieszkaniowe,
 • Dofinansowanie do wypoczynku urlopowego oraz wczasów profilaktycznych,
 • Karnety na basen i siłownię.

Kandydaci mogą przesyłać CV na adres sekretariat@er-ea.pl, w tytule wiadomości proszę
wpisać „Technik ds. cieplno-mechanicznych.” lub kontaktować się telefonicznie 15 865 64-01

Specjalista ds. instalacji wodno-kanalizacyjnych

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe technik, inżynier,
 • Mile widziane doświadczenie w zawodzie,
 • Mile widziane uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
  i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami bez ograniczeń,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Umiejętności analityczne, dobra organizacja pracy, sumienność, dokładność, samodzielność oraz umiejętność podejmowania decyzji.

Zakres obowiązków:

 • Organizacja i prowadzenie prac budowlanych w zakresie sieci i instalacji sanitarnych,
 • Bezpośredni nadzór nad przebiegiem prac na etapie przygotowania, realizacji, uruchamiania
  i odbioru inwestycji,
 • Wykonywanie innych prac zleconych przez bezpośredniego przełożonego w zakresie działalności jednostki/komórki w Spółce.

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę, pełną wyzwań w firmie o stabilnej pozycji na rynku od 20 lat,
 • Umowę stałą o pracę na pełny etat,
 • Atrakcyjne wynagrodzenie,
 • Dobrą atmosferę w pracy,
 • Pełne wyzwań zadania dające możliwość zdobywanie szerokiego doświadczenia,
 • Szkolenia zawodowe podnoszące kwalifikacje pracownika oraz umożliwiające nabycie nowych umiejętności, wiedzy w aspekcie wymagań danego stanowiska pracy.
 • Możliwość dodatkowego ubezpieczenia grupowego,
 • Korzystanie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – m.in. talony świąteczne w formie pieniężnej, paczki mikołajkowe dla dzieci, możliwość skorzystania z kasy zapomogowo-pożyczkowej,
 • Zapomogi dla pracowników znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej do 30 000 zł,
 • Możliwość skorzystania z niskooprocentowanej pożyczki do 10 000 zł na cele mieszkaniowe,
 • Dofinansowanie do wypoczynku urlopowego oraz wczasów profilaktycznych,
 • Karnety na basen i siłownię.

Kandydaci mogą przesyłać CV na adres sekretariat@er-ea.pl, w tytule wiadomości proszę
wpisać „Specjalista ds. instalacji wodno-kanalizacyjnych.” lub kontaktować się telefonicznie 15 865 64-01

Pomocnik/Konserwator Urządzeń Dźwignicowych

Wymagania:

 • Wykształcenie min. zawodowe,
 • Mile widziane doświadczenie w branży (Dźwigi- „windy” / suwnice / wciągniki ),
 • Mile widziane uprawnienia UDT do konserwacji lub obsługi urządzeń dźwignicowych,
 • Mile widziane uprawnienia elektryczne do 1 kW,
 • Praktyczna wiedza mechaniczna i elektromechaniczna,
 • Samodzielność i umiejętność szybkiego podejmowania decyzji,
 • Umiejętność pracy w zespole.

Zakres obowiązków:

 • Realizowanie zadań z obszaru konserwacji, remontów i przeglądów urządzeń dźwigowych (dźwigi, suwnice, wciągniki),
 • Bieżące usuwanie usterek na urządzeniach,
 • Przygotowanie urządzeń do odbioru i udział w odbiorach UDT,
 • Wykonywanie innych prac zleconych przez bezpośredniego przełożonego w zakresie działalności jednostki/komórki w Spółce.

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę, pełną wyzwań w firmie o stabilnej pozycji na rynku od 20 lat,
 • Umowę stałą o pracę na pełny etat,
 • Atrakcyjne wynagrodzenie,
 • Dobrą atmosferę w pracy,
 • Pełne wyzwań zadania dające możliwość zdobywanie szerokiego doświadczenia,
 • Szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe – m.in. możliwość zdobycia świadectwa kwalifikacyjnego eksploatacji, dozoru i innych szkoleń,
 • Możliwość dodatkowego ubezpieczenia grupowego,
 • Korzystanie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – m.in. talony świąteczne w formie pieniężnej, paczki mikołajkowe dla dzieci, możliwość skorzystania z kasy zapomogowo-pożyczkowej,
 • Zapomogi dla pracowników znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej do 30 000 zł,
 • Możliwość skorzystania z niskooprocentowanej pożyczki do 10 000 zł na cele mieszkaniowe,
 • Dofinansowanie do wypoczynku urlopowego oraz wczasów profilaktycznych,
 • Karnety na basen i siłownię.

Kandydaci mogą przesyłać CV na adres sekretariat@er-ea.pl, w tytule wiadomości proszę wpisać „Pomocnik/Konserwator Urządzeń Dźwignicowych” lub kontaktować się telefonicznie 15 865 64-01.

Wielki sukces pracownika naszej firmy Rafała Godzwona!

Słuchając relacji Pana Rafała Godzwona, wszyscy jesteśmy pod wielkim wrażeniem jego wielkich osiągnięć i ogromu trudu, jaki włożył w przygotowania do udziału w Ultra Triathlonie pięciokrotnego IM (najdłuższy z wyścigów :19 km pływania, 900km roweru, 211km biegania).

Pan Rafał ma wiele sukcesów na swoim koncie m in: w 2018r ukończył pełnego Ironmana na zawodach w Czechach. W 2019r brał udział w Mistrzostwach Świata na podwójnym dystansie Ironmana na Litwie, gdzie ukończył zawody w klasyfikacji generalnej zajmując bardzo dobre 7 miejsce w swojej kategorii wiekowej oraz ukończył połowę dystansu Ironmana w Montanegro, gdzie pokazał się również z bardzo dobrej strony. W 2021r brał udział w potrójnym IM we Francji, gdzie całe zawody ukończył na trzecim miejscu w klasyfikacji ogólnej.

Jednak największy swój życiowy sukces odniósł w tym roku. W dniu 27 czerwca 2022r dokonał niesamowitego wyczynu w Bratzel we Francji w Colmar Alzacja na zawodach Pucharu Świata. Dystans pięciokrotnego Ironmana ukończył w czasie 86:05:54 . Składa się na niego wyścig podczas, którego zawodnicy pokonują 19 km płynąc, 900 km jazdy na rowerze i 211km biegu. Samo wzięcie udziału w zawodach wydaje się czymś niesamowitym, a Pan Rafał ukończył go i zajął zaszczytne drugie miejsce na podium. Dokonać tego mogą tylko najmocniejsi z mocnych, którzy walczą ze swoimi słabościami i przełamują swoje bariery.

Patrząc na zdjęcia widać, że Rafałowi przez cały wyścig uśmiech nie schodził z twarzy, co było dobrą wróżbą, że wszystkie założenia idą zgodnie z planem. Wyścig ukończył bardzo zmęczony, ale szczęśliwy przy dopingu kibiców i najbliższej rodziny.

Jesteśmy bardzo dumni, że mamy tak wybitnego sportowca w naszej firmie.

Serdecznie gratulujemy sukcesu. Trzymamy kciuki w osiąganiu wyznaczonych celów i życzymy dalszych sportowych sukcesów.

Opublikowany w: News