Witamy na er-ea.pl. Skontaktuj się z nami

Welcome to er-ea.pl/en. Contact with us

Willkommen zu er-ea.pl/de. Kontakt mit uns

Zakres uprawnień

Uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego

Zakres uprawnieńCertyfikatJednostka
 • LBU-042/22-23

  Świadectwo uznania Laboratorium Badań Materiałowych spełnia wymagania Warunków Technicznych Urzędu Dozoru Technicznego WUDT-LAB wydanie 1/2019. Uznawanie Laboratoriów - Ocena Kompetencji Laboratoriów Badawczych uzyskało uznanie Urzędu Dozoru Technicznego do wykonywania badań laboratoryjnych.

Urząd Dozoru Technicznego
 • PN-EN ISO/IEC 17025

  Laboratorium Badań Materiałowych posiada System Jakości oraz akredytację Urzędu Dozoru Technicznego.

Urząd Dozoru Technicznego
 • UC-22-67-N/5-19

  Posiadamy uprawienia do wykonywania napraw kotłów parowych, kotłów wodnych, rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem zbiorników stałych ciśnieniowych, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, rurociągów technologicznych do materiałów trujących lub żrących.

Urząd Dozoru Technicznego
 • UC-22-67-P/2-19

  Posiadamy uprawnienia do dokonywania modernizacji kotłów parowych, kotłów wodnych, rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem zbiorników stałych ciśnieniowych, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, rurociągów technologicznych do materiałów trujących lub żrących.

Urząd Dozoru Technicznego
 • UC-22-67-E/4-19

  Posiadamy uprawnienia do wytwarzania elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych.

Urząd Dozoru Technicznego
 • FGAZ-P/22/0139/17

  Certyfikat dla przedsiębiorców.

Urząd Dozoru Technicznego
Zakres uprawnień

Certyfikaty Zakładowej Kontroli Produkcji

Firma posiada od 2012 roku certyfikaty Zakładowej Kontroli Produkcji, uprawniające do wykonywania usług z zakresu konstrukcji stalowych oraz produkcji urządzeń i elementów ciśnieniowych. W Spółce funkcjonuje od 2005 r. Zintegrowany System Zarządzania Jakością, BHP i Środowiskiem.

Zakres uprawnieńCertyfikatJednostka
 • PN-EN 1090 (dla klasy wykonania konstrukcji EXC 3)

  Wykonanie konstrukcji nośnych we wszystkich typach budowli

TÜV Nord Polska Sp. z o.o.
 • PN-EN ISO 3834-2

  Pełne wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych.

TÜV Nord Polska Sp. z o.o.
 • 2014/68/UE

  Wykonanie połączeń spawanych na elementach ciśnieniowych zgodnie z Dyrektywą ciśnieniową.

TÜV Nord Polska Sp. z o.o.
 • AD 2000-Merkblatt HP0

  Wykonanie zbiorników ciśnieniowych, kotłów parowych, rurociągów.

TÜV Nord Polska Sp. z o.o.
 • Umowa

  Przenoszenie oznaczeń materiałów metalowych z atestami 2.1, 2.2 i 3.1 wg PN-EN 10204.

TÜV Nord Polska Sp. z o.o.
Zakres uprawnień

Certyfikaty Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Firma posiada od 2012 roku certyfikaty Zakładowej Kontroli Produkcji, uprawniające do wykonywania usług z zakresu konstrukcji stalowych oraz produkcji urządzeń i elementów ciśnieniowych. W Spółce funkcjonuje od 2005 r. Zintegrowany System Zarządzania Jakością, BHP i Środowiskiem.

Zakres uprawnieńCertyfikatJednostka
 • PN-EN ISO 9001

  Systemy zarządzania jakością - Wymagania

TÜV Nord Polska Sp. z o.o.
 • PN-EN ISO 14001

  Systemy zarządzania środowiskowego - Wymagania i wytyczne stosowania.

TÜV Nord Polska Sp. z o.o.
 • PN-ISO 45001

  Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - Wymagania i wytyczne stosowania.

TÜV Nord Polska Sp. z o.o.