Witamy na er-ea.pl. Skontaktuj się z nami

Welcome to er-ea.pl/en. Contact with us

Willkommen zu er-ea.pl/de. Kontakt mit uns

Zakres działalności

Oferta

Firma Erea posiada bardzo szerokie kompetencje oraz doświadczonych specjalistów

Usługi, remonty ogólnobudowlane i prace specjalistyczne

Usługi i prace związane z bieżącą eksploatacją, konserwacją i utrzymaniem:
  • budynków, budowli i obiektów użytkowych i technologicznych o konstrukcji murowej, betonowej i stalowej wraz z instalacjami z nimi związanymi, tj. wod-kan, c.o., c.w.u., p.poż., pary technologicznej
  • sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i przemysłowej (technologicznej), sieci wody pitnej, technologicznej i p.poż
  • instalacji technologicznych, tj. instalacji zraszaczowych i instalacji przeciwpożarowych
Prace montażowo – remontowe z zakresu:
  • robót ogólnobudowlanych konstrukcji murowych, betonowych i stalowych wraz z robotami antykorozyjnymi i malarskimi tych konstrukcji
  • instalacji i sieci sanitarnych i technologicznych (wod-kan, c.o., c.w.u., p.poż., pary technologicznej) w obiektach technologicznych wraz z robotami antykorozyjnymi, izolerskimi tych instalacji i sieci
  • robót drogowych w zakresie dróg, placów i ciągów pieszych na obiektach
prace z zakresu montażu izolacji termicznej
wykonawstwo rusztowań
naprawa elementów betonowych
antykorozja
roboty wykończeniowe
roboty ziemne
roboty wyburzeniowe
prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest
prace alpinistyczne