Witamy na er-ea.pl. Skontaktuj się z nami

Welcome to er-ea.pl/en. Contact with us

Willkommen zu er-ea.pl/de. Kontakt mit uns

Zakres działalności

Oferta

Firma Erea posiada bardzo szerokie kompetencje oraz doświadczonych specjalistów

Usługi automatyki

Remonty i modernizacje układów automatyki, sterowań oraz zabezpieczeń:
 • inwentaryzacje obiektów pod kątem prac modernizacyjno - remontowych
 • konserwacje, diagnostyka i przeglądy
 • sprawdzenia, kalibracja i remonty aparatury kontrolnej, pomiarowej i sterowniczej
 • strojenie prostych i złożonych układów automatycznej regulacji
 • usprawnienia i modernizacje z wykorzystaniem dokonującego się postępu technicznego
Wykonawstwo obiektowe:
 • demontaż starych układów i urządzeń
 • montaż obiektowy aparatury i urządzeń
 • montaż tras kablowych i kabli
 • prefabrykacja i montaż obiektowy szaf, tablic i stojaków
 • montaż systemów cyfrowych obejmujących instalację, rozruch i uruchomienie
 • strojenie i uruchomienie układów automatyki, pomiarów, sterowań i zabezpieczeń na obiekcie

Projektowanie, implementacja i rozruch systemów sterowania DCS i PLC. Eksploatacja i serwis układów automatyki, pomiarów, sterowań, zabezpieczeń elektrycznych, systemów sygnalizacji pożarowej, instalacji wykrywania iskier i układów monitoringu CCTV.