Kontakt

Elporem i Elpoautomatyka

Spółka z o.o.

Zawada 26, 28-230 Połaniec

 

e-mail:

tel.: +48 15 865-64-01

fax.: +48 15 865-68-68

 

e-mail:

tel.: +48 15 865-61-01

fax.: +48 15 865-61-05

 

Prace zrealizowane

drukuj drukuj
 • Budowa instalacji do magazynowania i transportu biomasy.
 • Wykonawstwo obiektów i sieci gospodarki wodno-ściekowej. 
 • Remonty układów pomiarowych i obwodów AKPiA bloków energetycznych.
 • Modernizacje układów energetycznych wyprowadzenia mocy generatora.
 • Remonty obwodów wtórnych napędów bloków energetycznych.
 • Remonty pomiarów cieplnych i fizykochemicznych oraz sygnalizacji bloków energetycznych.
 • Remonty ładowarko-zwałowarek.
 • Remonty i modernizacje młynów węglowych i układów nawęglania.
 • Remonty i moderniacje elektrofiltrów.
 • Obsługa i remonty instalacji odsiarczania spalin.
 • Wykonawstwo zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwwybuchowych.
 • Wykonawstwo prac montażowych w zakresie: mechanicznym, elektrycznym i AKPiA.
 • Remonty kapitalne obrotowych podgrzewaczy spalin.
 • Wykonawstwo układów monitoringu przemysłowego.
 • Wykonawstwo automatyki i pełnego sterowania bloków energetycznych w systemie Ovation.
 • Wykonawstwo instalacji obniżenia tlenków azotu (Nox).
 • Budowa i wymiany rurociągów, magistrali ciepłowniczych wszystich typów i średnic.
 • Budowa i remonty rozdzielni elektrycznych wszystkich typów.
 • Wykonawstwo instalacji tłumików hałasu w kanałach spalin.
 • Wykonawstwo instalacji gaszenia młynów węglowych.
 • Remonty kapitalne, średnie i bieżące wszystkich urządzeń energetycznych.
 • Wykonawstwo instalacji sprężonego powietrza.
 • Wykonawstwo instalacji odbioru i transportu suchego popiołu.
 • Instalacja gaszenia iskier FSS i systemu detekcji pożaru GSME.
 • Wykonawstwo i modernizacja układu sterowania (dostosowanie do ATEX) przenośników węglowych.
 • Wykonawstwo zintegrowanej automatyki kotłów wodnych i parowych.
 • Instalacje szaf systemu Ovation.
 • Remonty turbozespołów w zakresie: mechanicznym, elektrycznym i AKPiA.
 • Wykonawstwo projektów technicznych w zakresie instalacji DENOX i DESOX.
 • Remonty kotłów typów: WP-120 i OP 230 w zakresie: mechanicznym, elektrycznym i AKPiA.
 • Wykonawstwo remontów bloków energetycznych wraz z osprzętem i układami pomocniczymi w zakresie: mechanicznym, elektrycznym i AKPiA.
 • Wykonawstwo automatyki przełączeń pomp wody obiegowej.
 • Remonty napędów typu: Auma.
 • Montaże kabli zasilających i sterowniczych.
 • Budowa i modernizacja układów pompowych kotłowni.
 • Remonty instalacji elektrycznych i AKPiA na urządzeniach pomocniczych bloków energetycznych.
 • Wykonawstwo układu AKPiA kotła typu: WLM-7 i pompowni.
 • Instalacje układów pomiarowo-rozliczeniowych mediów przemysłowych.
 • Wykonawstwo i modernizacje instalacji elektrycznej i algorytmów sterowania ładowarko-zwałowarki.
 • Prace serwisowe w zakresie: mechanicznym, elektrycznym i automatyki.
 • Wykonawstwo instalacji układów zasilania AKPiA i sterowania urządzeń klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania.
 • Remonty generatorów bloków wraz z układami wzbudzenia.
 • Eksploatacja obwodów wtórnych stacji typów: 220/400/110 kV.
 • Remonty kapitalne, średnie i bieżące urządzeń energetycznych.
 • Diagnostyka maszyn wirujących.
 • Badania endoskopowe i spektralne.
 • Badania ultradzwiękowe i magnetyczno proszkowe spoin.
 • Budowy i remonty podajników, taśmociągów itp.
 • Wykonawstwo podgrzewaczy, parowników i innych elementów kotłów.
 • Montaż elektryczny i mechaniczny separatorów elektromagnetycznych.
 • Wykonawstwo i montaż kanałów powietrza, spalin itp.
 • Wykonawstwo instalacji odpylni przemysłowych.
 • Wykonawstwo zabezpieczeń przeciwpozarowych i instalacji zraszaczowych.

 

© Copyright 2006 Elpoautomatyka Sp z o.o.

Realizacja: Ideo, Powered by: Edito CMS