Kontakt

Elporem i Elpoautomatyka

Spółka z o.o.

Zawada 26, 28-230 Połaniec

 

e-mail:

tel.: +48 15 865-64-01

fax.: +48 15 865-68-68

 

e-mail:

tel.: +48 15 865-61-01

fax.: +48 15 865-61-05

 

Usługi automatyki, sterowania oraz zabezpieczeń

drukuj drukuj

1. Remonty i modernizacje prowadzone w zakresie małych,

  średnich i dużych remontów oraz modernizacji układów

  automatyki, sterowania oraz zabezpieczeń:

- inwentaryzacje obiektów pod katem prac modernizacyjno-

  remontowych,

- konserwacje, diagnostykę i przeglądy układów automatyki,

  sterowania i zabezpieczeń,

- sprawdzenia, kalibracja i remonty aparatury kontrolnej,

  pomiarowej i sterowniczej,

- strojenie prostych i złożonych, układów automatycznej regulacji,

- usprawnienia i modernizacje układów automatyki, sterowania

  i zabezpieczeń z wykorzystaniem dokonującego się postępu technicznego.

 

2. Wykonawstwo obiektowe:

- demontaż starych układów i urządzeń w zakresie automatyki, sterowania i zabezpieczeń,

- montaż obiektowy aparatury i urządzeń,

- okablowanie obiektowe,

- prefabrykację i instalację obiektową szaf, tablic i stojaków oraz rozdzielni niskiego napięcia,

- montaż systemów cyfrowych obejmujących instalację, rozruch i uruchomienie,

- strojenie i uruchomienie układów automatyki, sterowania i zabezpieczeń na obiekcie.

 

 

© Copyright 2006 Elpoautomatyka Sp z o.o.

Realizacja: Ideo, Powered by: Edito CMS