Kontakt

Elporem i Elpoautomatyka

Spółka z o.o.

Zawada 26, 28-230 Połaniec

 

e-mail:

tel.: +48 15 865-64-01

fax.: +48 15 865-68-68

 

e-mail:

tel.: +48 15 865-61-01

fax.: +48 15 865-61-05

 

Usługi utrzymania ruchu obiektów i eksploatacji

drukuj drukuj

1. Eksploatacja i serwis układów automatyki, sterowania

  i zabezpieczeń elektrycznych:

- pomiarów cieplnych i fizykochemicznych,

- pomiarów specjalnych turbin,

- układów regulacji prostych i złożonych,

- układów sterowania armatury regulacyjnej i zaporowej,

- układów sterowania napędów 0,4kV i 6kV,

- napędów elektrycznych, pneumatycznych armatury

  regulacyjnej i odcinającej,

- napędów falownikowych,

- pomiarów elektrycznych,

- zabezpieczeń elektrycznych napędów i rozdzielni 0,4kV i 6kV,

- zabezpieczeń elektrycznych generatorów,

- cyfrowych systemów sterowania DCS,

- sterownikowych układów automatyki.

 

2. Eksploatacja i serwis urządzeń oraz instalacji mechanicznych i elektrycznych:

- przeglądy,

- konserwacje,

- naprawy,

- regeneracje,

- regulacje,

- usługi outsourcingu w zakresie przeglądów, remontów, napraw, regeneracji, konserwacji, regulacji urządzeń

  i instalacji mechanicznych oraz elektrycznych.

 

 

© Copyright 2006 Elpoautomatyka Sp z o.o.

Realizacja: Ideo, Powered by: Edito CMS