Kontakt

Elporem i Elpoautomatyka

Spółka z o.o.

Zawada 26, 28-230 Połaniec

 

e-mail:

tel.: +48 15 865-64-01

fax.: +48 15 865-68-68

 

e-mail:

tel.: +48 15 865-61-01

fax.: +48 15 865-61-05

 

Polityka Jakości, BHP i Środowiska

drukuj drukuj

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, BHP, Środowiskiem, w Elporem i Elpoautomatyka Sp. z o.o.

ELPOREM I ELPOAUTOMATYKA Sp. z o.o. jest firmą wiarygodną i zapewniającą wysoką jakość usług,

ochronę środowiska i bezpieczeństwo pracy. Priorytetem naszych działań jest świadczenie usług zgodnych

z oczekiwaniami Klientów oraz budowa partnerskich warunków współpracy z Dostawcami.

 

Świadczymy usługi w zakresie: kompleksowych usług utrzymania ruchu, remontów, modernizacji maszyn

oraz urządzeń energetycznych i przemysłowych w zakresie mechanicznym, elektrycznym oraz sterowania

i automatyki. Realizujemy prace warsztatowe oraz diagnostykę i badania techniczne urządzeń energetycznych

oraz przemysłowych.

 

Dążymy do uzyskania coraz lepszej pozycji rynkowej poprzez cele: 

 • prowadzenie działań zmierzających do rozszerzenia naszej oferty i pozyskania nowych Klientów oraz umacniania pozycji rynkowej,
 • monitorowanie rynku oraz reagowanie na potrzeby Klientów i innych stron zainteresowanych,
 • utrzymywanie właściwej i niezawodnej infrastruktury technicznej,
 • ciągłe doskonalenie jakości świadczonych usług,
 • monitorowanie i eliminację potencjalnych zagrożeń w środowisku pracy,
 • racjonalne użytkowanie energii, surowców, materiałów i zasobów naturalnych,
 • dbałość o poprawę warunków pracy pod kątem jej bezpieczeństwa.

 W ramach realizacji przyjętych celów zobowiązujemy się do:

 • ciągłej oceny przyjętej Polityki oraz założonych celów,
 • ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz Systemu Jakością w Laboratorium Badań Materiałowych,
 • przestrzegania obowiązujących wymogów prawnych i innych wymagań dotyczących Organizacji,
 • pełnego zaangażowania wszystkich pracowników w działalność na rzecz doskonalenia jakości usług, poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska naturalnego,
 • nieustannego podnoszenia kwalifikacji pracowników i świadomości celów Organizacji,
 • zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
 • zapewnienia niezbędnych zasobów i środków do realizacji Polityki ZSZ,
 • zachowania poufności informacji o naszych Klientach i ochrony Ich praw do własności.

Jakość, Ochrona Środowiska, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy oraz ciągłe doskonalenie należą w Spółce

ELPOREM i ELPOAUTOMATYKA Sp. z o.o. do najwyżej cenionych wartości.

 

Zarząd Spółki ELPOREM i ELPOAUTOMATYKA Sp.  z o.o. deklaruje, że przyjeta Polityka ZSZ

jest uzgodniona, zakomunikowana i znana wszystkim pracownikom Spółki, jest stale dostępna

dla wszystkich oraz realizowana i poddawana systematycznym przeglądom.

 

  

 

 

© Copyright 2006 Elpoautomatyka Sp z o.o.

Realizacja: Ideo, Powered by: Edito CMS