Kontakt

Elporem i Elpoautomatyka

Spółka z o.o.

Zawada 26, 28-230 Połaniec

 

e-mail:

tel.: +48 15 865-64-01

fax.: +48 15 865-68-68

 

e-mail:

tel.: +48 15 865-61-01

fax.: +48 15 865-61-05

 

Historia

drukuj drukuj

ER-EA powstała w dniu 13.01.2011 r., z połączenia dwóch firm: Elporem Sp. z o.o. i Elpoautomatyka Sp. z o.o.

Elporem Sp. z o.o. powstała w 2003 r., w wyniku restrukturyzacji Elektrowni Połaniec na bazie dawnego pionu

wyspecjalizowanych wydziałów remontowych:

- remontów kotłów,

- elektrycznego,

- remontu urzadzeń maszynowni i pozablokowych,

- warsztatów mechanicznych,

- wydziału diagnostyki materiałowej.

Elpoautomatyka Sp. z o.o. powstała w 2003 r., w wyniku restrukturyzacji Elektrowni Połaniec na bazie czterech

wydziałów wraz z kompletnym wyposażeniem sprzętowym i kadrą inżynieryjno-techniczną dawnego pionu

automatyki:

- wydziału automatyki cieplnej,

- wydziału sterowań i zabezpieczeń elektrycznych,

- wydziału laboratoryjno-badawczego,

- wydziału przygotowania i realizacji remontów automatyki.

Obydwie Spółki powstały na solidnych podstawach, tj. min.:

- dobrze przygotowanej kadrze inżynieryjno-technicznej,

- 25 letnim doświadczeniu zdobytym nie tylko w Elektrowni Połaniec,

- praktycznej wiedzy uzyskanej przy budowie, rozruchu, pomiarach i remontach obiektów energetycznych

w krajui zagranicą.

Nowa firma przejęła wszystkie prawa, obowiazki wynikłe z wszelkich umów, uprawnień, należności i zobowiązań

zawartych przed połączeniem obydwu firm.

Połączenie nie zmiejszyło dotychczasowego zakresu działalności, a rozszerzyło naszą ofertę o kompleksowe usługi

w branżach: mechanicznej, elektrycznej, automatyki i sterowania. 

 

© Copyright 2006 Elpoautomatyka Sp z o.o.

Realizacja: Ideo, Powered by: Edito CMS